مذاکره ایران برای خرید واکسن کرونا

[ad_1]

علی ربیعی سخنگوی دلوت در نشست رسانه‌ای خودش درباره خرید واکسن کرونا گفت: با کشورهایی در زمینه خرید واکسن گفت‌وگوهایی صورت گرفته اما تاکنون در این زمینه به نتیجه خاصی نرسیدیم.

[ad_2]

Source link