مدعیان آمریکایی به دنبال دستیابی به اموال ایران در آلمان

[ad_1]

برخی افراد در آمریکا با این ادعا که از ”اقدامات تروریستی” ایران آسیب دیده اند با تنظیم شکایت نامه‌ای قصد دارند دارایی‌های بانک مرکزی ایران در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان را به عنوان غرامت بردارند.

[ad_2]

Source link