مدعيان حقوق مردم عليه منافع مردم

[ad_1]

گفت و گوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف که تشریح بسته اقتصاد مردمی او اختصاص داشت همچنان با واکنش‌هایی مواجه است.

[ad_2]

Source link