مدارس تهران در سال تحصیلی جدید حضوری دایر می‌شوند؟

[ad_1]

ثقفی گفت: در صورت تداوم وضعیت قرمز کرونایی در شهر تهران برای سال تحصیلی جدید مدارس غیر حضوری دایر خواهند شد.

[ad_2]

Source link