محمدصادق کوشکی: جریان تحریف به دنبال ناامید کردن مردم است

[ad_1]

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان این که جریان تحریف به دنبال ناامید کردن مردم است، گفت: این جریان مکمل ماجرای تحریم است و کسانی که آن را دنبال می‌کنند موافق ایران با ثبات نیستند.

[ad_2]

Source link