محتوای پیام روحانی به پوتین چه بود؟

[ad_1]

یک کارشناس مسائل روسیه اظهار کرد: تدوین سند راهبردی درازمدت بین ایران و روسیه که به عنوان یک نقشه راه در جریان تعاملات دو کشور عمل کند، ضروری است.

[ad_2]

Source link