مجلس به مدرس خیابانی رای اعتماد نداد

[ad_1]

مجلس شورای اسلامی به حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد نداد.

[ad_2]

Source link