متن طرح سؤال از رئیس‌جمهور به دلیل مشکلات اقتصادی کشور

[ad_1]

متن طرح سؤال از رئیس‌جمهور در خصوص مسائل اقتصادی موجود در کشور از جمله از هم‌گسیختگی بازار مسکن، خودرو، تورم و ارز را منتشر شد.

[ad_2]

Source link