ماموریت ویژه روحانی به وزارت صمت درباره بازار خودرو

[ad_1]

رئیس جمهور به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو ماموریت داد.

[ad_2]

Source link