ماشینی که میوه درختان را برداشت می کند +فیلم

[ad_1]

ماشینی ساخته شده که هر بار می تواند ۳۰۰ کیلوگرم میوه را یکجا برداشت کند.

[ad_2]

Source link