لحظه حمله برق آسای پلنگ به سگ خانگی! +فیلم

[ad_1]

پلنگی که وارد حیاط یک خانه مسکونی در هند شده بود در یک چشم بهم زدن سگ خانگی را که به آن حمله ور شده بود از پای درآورد.

[ad_2]

Source link