قوه قضاییه و هیئت نظارت بر نمایندگان تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم را پیگیری کنند

[ad_1]

آقای میرسلیم به صورت صریح و روشن به نمایندگان مجلس و رییس مجلس اتهام دروغ زده است. او که پیش از این به صورت مبهم از ملغی شدن تحقیق و تفحص در مجلس سخن گفته بود این بار به صراحت به شهرداری تهران و کمیسیون اجتماعی مجلس دهم که برخی از آنها در مجلس یازدهم نیز عضو هستند به دروغ تهمت زده است

[ad_2]

Source link