قهر ترامپ از برنامه صندلی داغ پربیننده‌تر از مراسم اسکار شد!

[ad_1]

ترک برنامه صندلی داغ 60 Minutes توسط ترامپ پربیننده ترین برنامه تلویزیونی بعد از مراسم اسکار شد. ترامپ از سوالات لزلی استال عصبانی شده و صحنه را ترک کرد.

[ad_2]

Source link