قمه زنی در خیابان های انگلستان! / در خیابان جوی خون راه افتاد + فیلم 16+

[ad_1]

در انگلستان‌ که بریدن سر یک مرغ در ملاعام جرم محسوب می شود، دولت بریتانیا اجازه می دهد تا قمه‌زنان با کمال آرامش در خیابان های لندن قدم بزنند و در حضور مردم و توریست ها، اینگونه قمه کشی کنند و جوی خون راه بیندازند!

[ad_2]

Source link