قتل پسر سفیر پیشین ایران در ایتالیا!

[ad_1]

یک ایرانی به نام فیروز سعید انصاری که متولد آمریکاست و تابعیت ایران را دارد در دفتر خود ضرب گلوله کشته شده است.

[ad_2]

Source link