قانون توئیتر درباره اعلام پیروزی در انتخابات آمریکا

[ad_1]

توییتر اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ترامپ یا بایدن در روز انتخابات پیروزی تایید نشده را اعلام کنند.

[ad_2]

Source link