قالیباف: فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات براساس قانون پیش رفت

[ad_1]

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فرآیند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات براساس قانون پیش رفت و رقابت جدی و مومنانه در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شکل گرفت.

[ad_2]

Source link