فیلم: قورباغه‌های زرد این تالاب گردشگران را متحیر کرد

[ad_1]

این قورباغه‌های زرد که تعجب تماشاکنندگان را برانگیخته اند در حالت معمول سبز رنگ هستند، اما در فصل جفت گیری به رنگ سبز درمی آیند

[ad_2]

Source link