فیلم این سگ جهان را تکان داد!

[ad_1]

سگ باردار با وجود سوختگی شدید موفق به نجات جان چهار بیمار سالخورده از یک بیمارستان در روسیه شد.

[ad_2]

Source link