فرض محال محال است؛ اعلام آمادگی احمدی‌نژاد چه معنایی دارد؟

[ad_1]

احمدی‌نژاد گرچه می‌گوید که تمایلی ندارم اما در عین حال تصریح می‌کند که برای فداکاری آماده‌ام که گزاره دوم جمله‌اش را می‌توان به نوعی اعلام حضورش در عرصه انتخابات سال آینده تعبیر کرد.

[ad_2]

Source link