فرانسه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره انفجار بیروت شد

[ad_1]

رئیس جمهور فرانسه طی نشست خبری در لبنان، خواستار انجام تحقیق بین‌المللی در حادثه انفجار بیروت شد.

[ad_2]

Source link