فرار مردم از پرداخت کرایه مترو +فیلم

[ad_1]

عدم پرداخت کرایه مترو در آمریکا در سال ۲۰۱۹ از ۴۰ هزار به ۶۱ هزار مورد در سال افزایش یافته است.

[ad_2]

Source link