عکس: خودروی تست کرونا در نپال

[ad_1]

مشرق/ کشور نپال برای انجام تست کرونا از شهروندان خودرو‌های مخصوصی را مجهز و در سطح شهر مستقر کرده است. /عکس: Niranjan Shrestha

[ad_2]

Source link