عکس: استاد شجریان روی سکوی قهرمانی

[ad_1]

فدراسیون تاریخ وآمار فوتبال ایران/ نایب قهرمانی استاد شجریان قهرمان “پرش سه گام” سال ۱۳۴۶ مشهد. روی سکوی قهرمانی مسابقات پرش سه گام

[ad_2]

Source link