عوارض خطرناک دخالت در تاریخ تولد

[ad_1]

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نسبت به دخالت والدین در تاریخ تولد نوزاد که ممکن است منجر به بروز عوارض ماندگار، ناتوانی و حتی مرگ فرزند آن‌ها شود، هشدار داد.

[ad_2]

Source link