صوفی: پیروزی بایدن بیشترین امید را به اصلاح‌طلبان داد

[ad_1]

علی صوفی گفت: علت اینکه اصلاح‌طلبان هم این امید را به حضور بایدن در کاخ سفید دارند، همین است که فکر می‌کنند می‌تواند یخ‌ها را ذوب کند. یعنی هم می‌توانیم در عرصه سیاسی و هم اجتماعی و اقتصادی از این بن‌بست خارج شویم.

[ad_2]

Source link