صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده سیل گلستان

[ad_1]

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل اسفند ۹۷ گلستان خبر داد.

[ad_2]

Source link