صحنه‌ای دلهره آور از خالی شدن زیر پای جوان هندی +فیلم

[ad_1]

جوان هندی که لبه صخره ایستاده بود ناگهان زیر پایش خالی شد و به سمت دریا سقوط کرد.

[ad_2]

Source link