شورای امنیت قطعنامه توقف درگیری‌ها در شرایط کرونا را تصویب کرد

[ad_1]

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که خواستار توقف درگیری‌ها در بحبوحه شیوع بیماری کرونا است.

[ad_2]

Source link