شرط برقراری حقوق برای پدر و مادران بیمه شدگان

[ad_1]

یک کارشناس سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر بیمه شده در اثر حادثه یا بیماری فوت کرد برای آن که حقوق به پدر و مادر وی پرداخت شود، شرایطی وجود دارد.

[ad_2]

Source link