شبیه کردن سگ ولگرد به ببر در مالزی غوغا بپا کرد! +تصاویر

[ad_1]

اقدام غیرانسانی رنگ کردن یک سگ ولگرد و شبیه کردن آن به ببر با واکنش هایی در مالزی بوده است.

[ad_2]

Source link