شاید ترامپ کنار برود اما ترامپیسم می‌ماند

[ad_1]

به نظر می‌رسد با وجود شکست ترامپ، همچنان ترامپیسم جزو یکی از دو جریان اصلی موجود در سیاست عمومی در آمریکاست و به زودی شاهد ظهور آن در یکی از دو انتخابات کنگره در سال 2022 و یا ریاست جمهوری سال 2024 با رادیکالیسم گسترده‌تر خواهیم بود.

[ad_2]

Source link