سرپرست وزارت صمت: در حال کاهش نیازهای وارداتی هستیم

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از سرپرست وزارت صمت گفت که با تکیه بر تقویت تولید داخل در حال کاهش نیازهای وارداتی کشور هستیم.

[ad_2]

Source link