زمانبندی امتحانات نهایی و داخلی شهریور دانش آموزان

[ad_1]

جزئیات برگزاری امتحانات نهایی و داخلی شهریور ماه دانش آموزان به شیوه حضوری اعلام شد و از تاریخ ۲۲ مرداد آغاز خواهد شد و تا ۱۲ شهریور ادامه دارد.

[ad_2]

Source link