زخم یادگاری بر تنه درختان

[ad_1]

۱۲ تير ۱۳۹۹ – ۱۴:۴۱
سیدمصطفی تهرانی

نوشتن یادگاری روی تنه درختان پارک ها باعث خشک شدن این موجودات زنده می‌شود و چهره زیبای طبیعت به آلودگی بصری تبدیل می شود،گاهی افراد برای ماندگاری و خاطراتشان روی تنه درختان نام خود را حک کرده و یک زخم یادگاری بر تنه درختان ایجاد می‌کنند.

[ad_2]

Source link