روسیه: تحریم تسلیحاتی ایران بر برجام خط بطلان می کشد

[ad_1]

واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل در گفت وگو با خبرگزاری تاس اعلام کرد: تحریم تسلیحاتی ایران بر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خط بطلان می کشد.

[ad_2]

Source link