روحانی: خدا رو شکر شر ترامپ از سر مردم آمریکا و منطقه رفت / شرط و شروط روحانی برای بایدن

[ad_1]

رئیس جمهور گفت: دولت آینده آمریکا نسبت به ملت ایران باید جبران کند سیاست‌های نادرستی که دولت قبلی در طول چهار سال اعمال کرد.

[ad_2]

Source link