روایت مسافر هواپیمایی ماهان از جنگنده‌هایی که کودکان را به سقف کوبید

[ad_1]

کودکانی که در آغوش مادرانشان بودند پس از تغییر جهت ناگهانی هواپیما به سقف کوبیده شدند.مهماندار‌ها مدام مسافران را دلداری می‌دادند. خلبان با مهارت زیاد کنترل اوضاع را در دست گرفت و هواپیما را فرود آورد.

[ad_2]

Source link