رد رشوه ۱۳۰ میلیونی پدر و پسر مواد فروش

[ad_1]

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: مأموران وظیفه شناس تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران رشوه ۱۳۰ میلیون ریالی پدر و پسر مواد فروش را در محله تهرانپارس رد کردند.

[ad_2]

Source link