دیروز با برجام امروز با بایدن؛ جریان تحریف مشغول کار است!

[ad_1]

جریان تحریف مدعی است که در صورت پیروزی جو بایدن، فتح‌الفتوحی اقتصادی در ایران رخ می‌دهد. این ادعا کاملاً شبیه ادعای این طیف در سال‌های گذشته درباره برجام است.

[ad_2]

Source link