دو راهی؛ اصلاح‌طلبان در میانه رادیکالیسم و میانه‌روی/ عصیان؛ چرا گروهی از اصلاح طلبان رادیکال اصرار به اپوزیسیون شدن دارند؟

[ad_1]

این درست همان‌جایی است که باید دست به انتخاب زده و راه خود را معلوم کنند. حمایت از رادیکالیسم و حرکت بر مداری که خروجی آن نامه‌ای مثل نامه موسوی‌خوینی‌ها است یا عقل‌مداری و سیاست‌مداری بر اساس مقدورات و مقتضیات که همیشه مورد تاکید کارگزاران بوده است؟

[ad_2]

Source link