دوشنبه؛ آغاز رسیدگی به پرونده محمد امامی

[ad_1]

رسیدگی به پرونده محمد امامی دوشنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می‌شود.

[ad_2]

Source link