دستگیری شیادی که خود را امام زمان معرفی می کرد

[ad_1]

پلیس مصر مردی را که ادعای «مهدی منجی» بودن کرده و با سلاح سرد اولین مخالف خود را از پای درآورده بود دستگیر کرد.

[ad_2]

Source link