درخواست عربستان از حریری علیه حزب الله

[ad_1]

روند تشکیل کابینه در لبنان و بررسی احتمال موفقیت یا عدم موفقیت نخست وزیر مکلف در این مسیر مهمترین محوری بود که رسانه‌های لبنانی طی ۲۴ ساعت گذشته به آن پرداختند.

[ad_2]

Source link