درخواست آنکارا برای استرداد اعضای سازمان گولن از ۱۰۵ کشور

[ad_1]

وزارت دادگستری ترکیه با درخواست از ۱۰۵ کشور، خواستار استرداد ۸۰۷ عضو وابسته به جریان گولن شد.

[ad_2]

Source link