درآمد ۳۲۰هزار میلیاردی هدفمندی پشت‌پرده پنهان بودجه

[ad_1]

رئیس پیشین دیوان محاسبات با بیان اینکه تنها ۲۰درصد نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پیاده شده، می گوید، یکی از ضعفهای جدی در اجرای قانون بودجه این است که ۱۵درصد احکام بودجه تقریبا عملکرد صفر دارند، این موارد سالها احصا می‌شد اما توجهی در مجلس نمی شد.

[ad_2]

Source link