خبر خوش سخنگوی کمیسیون عمران درباره مسکن روستایی

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت:در شرایط کنونی سهم بنیاد مسکن از طرح ملی تولید حدود ۲۰۰ هزار مسکن روستایی است، که مقرر شد که سهم بنیاد در این حوزه تولید حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شود.

[ad_2]

Source link