خبر خوب بانوی پزشک ایرانی مقیم سوییس درباره واکسن کرونا

[ad_1]

چین اطلاعات واکسن ضدکرونایی که ساخته را در ژورنال معتبر«سل» منتشر کرد.

[ad_2]

Source link