خبرگزاری اسپانیا: خواب و خیال ترامپ برای مذاکره با ایران هرگز تعبیر نشد

[ad_1]

خبرگزاری اسپانیا در تحلیلی عنوان کرد: خواب و خیال ترامپ برای مذاکره مستقیم با ایران هرگز تعبیر نشد.

[ad_2]

Source link