حکم اعدام یک جوان عربستانی دیگر صادر شد

[ad_1]

رژیم آل سعود عزم خود را برای ادامه سرکوب مردم عربستان به ویژه جوانان شیعه این کشور جزم کرده است و در همین راستا حکم اعدام دیگری در حق آنها صادر شد.

[ad_2]

Source link